About Us: Delving Mission Statement (nl)

Doel: Tweerichtingsverkeer

Het uiteindelijke doel van Cultureel Erfgoed-informatie is om de tand des tijds te overleven. Om dat te kunnen doen moet de informatie relevant blijven; het moet leven. Helaas hebben we vele softwareprojecten zien komen en gaan zonder dat ze een daadwerkelijk spoor van verbetering hebben achtergelaten op de onderliggende informatiebron.

We beseffen ons nu dat er een tweerichtingsstroom nodig is als wij de kwaliteit van de informatie willen verhogen. Verbeteringen en toevoegingen van een curator moeten hun weg terug kunnen vinden naar de bron. De realisatie van deze strategie is een meerjarig plan dat gebaseerd moet zijn op de juiste basis van software en samenwerking en gefaseerd uitgerold moet worden.

Stap Een: Bevrijden, Aggregeren, Navigeren

De eerste stap is om gebruik te maken van de beschikbare software binnen de open-source gemeenschap om Cultureel Erfgoed-informatie te bevrijden van de enorme hoeveelheid schuilplaatsen. Dit wordt gedaan door het omzetten van de informatie naar een interoperabel formaat zodat het online kan worden doorzocht en getoond - het moet navigeerbaar worden. Pas dan, als we de gegevens van de vele bronnen naast elkaar zetten en bekijken, beginnen de vele maten van kwaliteit van de gegevens duidelijk te worden; dan zien we duidelijk de gebieden die aandacht en verrijking nodig hebben. Dit is waar Delving tot nu toe een solide basis in heeft kunnen vormen.

Het is de missie van de Cultureel Erfgoed-professional om deze waardevolle informatie te doen bloeien, zodat toekomstige generaties een referentiekader hebben voor het begrijpen van zichzelf. De gelegenheid om het publiek belang te benutten, om de groei in kwaliteit te kweken, dreigt over het hoofd te worden gezien. Dit uitsluitend te wijten aan de perceptie dat de technische taak te groot is. Dat is het niet, maar het is ook niet eenvoudig aangepakt zonder internationale samenwerking en de zorgvuldige concentratie van talent en kennis.

Het huidige model, waarin Cultureel Erfgoed-gegevens worden geaggregeerd uit verschillende bronnen en geleverd aan een centrale index, is niet in staat om bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit. Zelfs als verbeteringen kunnen worden ontdekt en opgeslagen, is er geen natuurlijke stroming terug naar de bron, zodat de verbeteringen uiteindelijk toch verloren gaan. In wezen is geaggregeerde data dode data omdat het niet kan veranderen.

Stap Twee: Koppelingen en Gebeurtenissen

De volgende stap is om te erkennen dat het maken van verbeteringen over het maken van koppelingen gaat. Wanneer de naam van een persoon of plaats wordt versterkt door een koppeling naar een gedeelde vocabulaire, ontstaat er een naaf die kan leiden tot andere ontdekkingen. Zelfs wanneer iemand een correctie aangeeft, wordt dit het beste gedaan als een koppeling tussen de correctie en de originele versie. Hierdoor heeft een curator alles wat nodig is om een verbetering te maken. 'Same-as' koppelingen zijn ook nodig om gedeelde vocabulaires te verenigen.

Cultuur is een semantisch netwerk van gekoppelde gebeurtenissen. Dit betekent dat het model dat gebruikt moet worden 'event-oriented' is. Evenementen verbinden mensen, plaatsen, dingen en ideeën. Gezamelijk bouwen deze een soort tijdmachine voor toekomstige generaties om te verkennen. De overgrote meerderheid van de potentiële koppelingen moet nog worden ontdekt, en 'event-based' gegevens helpen hiermee door de impliciete nabijheid tussen elementen in het weefsel van culturele kennis te onthullen. Delving werkt samen met de topexperts in de gemeenschap aan de ontwikkeling van de ISO-norm Conceptueel Reference Model, om ervoor te zorgen dat de beste strategieën worden gevolgd in het maken van deze koppelingen.

Vanuit een implementatieperspectief moeten bepaalde basisvoorwaarden tegelijkertijd zijn voldaan voordat er nieuwe verbindingen op de juiste manier aangemaakt, bewaard en gebruikt kunnen worden. Zonder 'persistent identification' en een gestroomlijnde curatoriële workflow, in combinatie met een aantrekkelijke online-aanwezigheid, zal het volledige potentieel voor rijke contextualisering verloren gaan. Afzonderlijk van elkaar zullen deze basisvoorwaarden er niet in slagen om dit te realiseren.

Stap Drie: Standaarden en Infrastructuur

De belangrijkste bouwstenen moeten overal aanwezig zijn in de opkomende informatieruimte, zodat de workflow niet belemmerd wordt. Deze bouwstenen mogen niet gesloten zijn - geen zwarte dozen, maar moeten in het openbaar ontwikkeld worden. De geschiedenis toont dat open source infrastructuur collaboratieve oplossingen met een betere duurzaamheid stimuleert en naleving van normen bevordert. Wij bij Delving en onze institutionele en intellectuele partners geloven dat wij samen een verantwoorde en toekomstgerichte infrastructuur voor het cultureel erfgoed kunnen bouwen.

Hopelijk kan het huidige klimaat van financiële soberheid een bron van inspiratie zijn om grenzeloos samen te werken voor een solide basis die de impact optimaliseert en de kosten minimaliseert.

ad